Chào mừng bạn đến với website Thư viện tỉnh Hà Tĩnh

Liên kết

 

tvqg vn

Thống kê

Số bài viết
186
Liên kết web
20
Lượt đọc bài
472740

Khách đang xem

Hiện 16 khách đang xem website

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Thư viện tỉnh Hà Tĩnh được thành lập năm 1957, đến năm 1976 hợp nhất với thư viện Nghệ An thành thư viện tỉnh Nghệ Tĩnh. Đến năm 1991 được tách ra từ thư viện tỉnh Nghệ Tĩnh với tên gọi là: “Thư viện  tỉnh Hà Tĩnh”. Theo Quyết định số 01QĐ/UB ngày 01 tháng 01 năm 1992 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Xem tiếp...

NHIỆM VỤ

1. Nghiên cứu, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách và pháp luật của nhà nước về Thư viện phù hợp với đặc điểm, điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh để tham mưu cho Sở Thông tin và Truyền thông trình UBND tỉnh về kế hoạch, quy hoạch phát triển sự nghiệp thư viện ở tỉnh Hà Tĩnh.

Xem tiếp...

ĐỐI TƯỢNG PHỤC VỤ

Đối tượng phục vụ của Thư viện tỉnh là các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, cách ngành, các giới trong tỉnh, tổ chức cá nhân người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh. Thư viện tỉnh đặc biệt chú trọng phục vụ các cơ quan Đảng và Chính quyền, những tổ chức chuyên môn, những người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy, chỉ đạo sản xuất, các doanh nghiệp và các nhà sản xuất trong tỉnh.

VỐN TÀI LIỆU

Sách thư viện tỉnh: Kho LC, Kho NV, Kho ĐC, Kho TN, kho DN, Kho M, Kho TC, kho lưu động  trong đó:

Xem tiếp...

ỨNG DỤNG CNTT

Cơ sở vật chất hiện có về công nghệ thông về phần cứng và phần mềm hiện có của chúng tôi bao gồm:

Xem tiếp...

HỆ THỐNG TRA CỨU

 Hệ thống tra cứu của Thư viện tỉnh Hà Tĩnh gồm có:

- Mục lục phân loại: phân loại tài liệu dựa trên bảng phân loại có nguồn gốc từ bảng phân loại thập tiến UDC được Thư viện Quốc gia Việt Nam cải tiến, bổ sung xuất bản năm 1978, 1991, 2002.

Xem tiếp...