Chào mừng bạn đến với website Thư viện tỉnh Hà Tĩnh

Liên kết

12112019

tvqg vn

Thống kê

Số bài viết
180
Liên kết web
20
Lượt đọc bài
456950

Khách đang xem

Hiện 52 khách đang xem website

ĐỐI TƯỢNG PHỤC VỤ

Đối tượng phục vụ của Thư viện tỉnh là các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, cách ngành, các giới trong tỉnh, tổ chức cá nhân người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh. Thư viện tỉnh đặc biệt chú trọng phục vụ các cơ quan Đảng và Chính quyền, những tổ chức chuyên môn, những người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy, chỉ đạo sản xuất, các doanh nghiệp và các nhà sản xuất trong tỉnh.

Các bài khác trong Giới thiệu Thư viện tỉnh Hà Tĩnh

Xem toàn bộ