Chào mừng bạn đến với website Thư viện tỉnh Hà Tĩnh

Liên kết

12112019

tvqg vn

Thống kê

Số bài viết
127
Liên kết web
20
Lượt đọc bài
322833

Khách đang xem

Hiện 30 khách đang xem website

Thư mục toàn văn

Kể từ tháng 01 năm 2010, Thư viện Hà Tĩnh đẩy mục " HÀ TĨNH QUA BÁO CHÍ TRUNG ƯƠNG lên Website, mỗi tháng mỗi số để phục vụ độc giả tìm hiểu về những bài báo trung ương viết về Hà Tĩnh.

 - Lưu ý: Để đọc được trực tiếp thư mục này thì máy tính của bạn phải được cài đặt Acrobat, nếu không thì bạn phải Dowload về máy.

+ Năm 2010

* Thư mục toàn văn tháng 01 năm 2010. Xem và Dowload Tại đây

* Thư mục toàn văn tháng 03 năm 2010. Xem và Dowload  Tại đây 

* Thư mục toàn văn tháng 04 năm 2010. Xem và Dowload  Tại đây

* Thư mục toàn văn tháng 05 năm 2010. Xem và Dowload  Tại đây 

* Thư mục toàn văn tháng 06 năm 2010. Xem và Dowload Tại đây

* Thư mục toàn văn tháng 07 năm 2010. Xem và Dowload Tại đây

* Th­ư mục toàn văn tháng 08 năm 2010. Xem và Dowload Tại đây

* Thư mục toàn văn tháng 09 năm 2010. Xem và Dowload Tại đây

* Thư mục toàn văn tháng 10 năm 2010. Xem và Dowload Tại đây

* Thư mục toàn văn tháng 11 năm 2010. Xem và Dowload Tại đây

* Thư mục toàn văn tháng 12 năm 2010. Xem và Dowload Tại đây

Xem tiếp...