Chào mừng bạn đến với website Thư viện tỉnh Hà Tĩnh

Liên kết

 

tvqg vn

Thống kê

Số bài viết
186
Liên kết web
20
Lượt đọc bài
472746

Khách đang xem

Hiện 23 khách đang xem website

BAN GIÁM ĐỐC

- Ông: Mai Quốc Quyền Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc điều hành, quản lý, tổ chức các hoạt động thư viện và tham mưu cho việc xây dựng và phát triển sự nghiệp thư viện ở tỉnh Hà Tĩnh.

- Ông: Nguyễn Như Thuyết - Phó Giám đốc phụ trách HC-TH,  giúp việc cho Giám đốc.

- Ông: Nguyễn Đức Cảnh - Phó Giám đốc phụ trách Nghiệp Vụ, giúp việc cho Giám đốc

 

NHÂN SỰ

Thư viện tỉnh Hà Tĩnh có 22 cán bộ (trong đó 06 nam, 16 nữ).

- Trình độ chuyên môn: cử nhân 21; trung cấp 01

- Trình độ lý luận chính trị: trung cấp 04;Cao cấp 01;cử nhân 01; phổ thông: 14.

- Trình độ tin học:chứng chỉ tin học cơ bản: 16

- Trình độ ngoại ngữ: trình độ B Anh ngữ và tương đương : 16; trình độ B2 châu Âu :01
 

 

ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

+ Chi bộ: Có 16 đảng viên

- Mai Quốc Quyền Phó bí thư Đảng bộ Sở VH,TT&DL

- Nguyễn Như Thuyết ( Bí thư chi bộ )

- Nguyễn Đức Cảnh ( Phó bi Thư ) 

- Đoàn Ngọc Anh

- Phan Thị Thủy

- Nguyễn Thị Hiền 

- Hồ Văn Hảo

- Thái Thị Minh Trang

- Lê Thị Thủy

- Bùi Vũ Anh

- Nguyễn Thị Hải

- Nguyễn Giang Nam

- Trần Thị Nghĩa 

- Bùi Thị Hồng Nhung

- Đậu Huyền Trang

- Phạm Thị Nhàn

Xem tiếp...

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

1. Phòng Hành chính – Tổng hợp:

- Xây dựng kế hoạch, tài chính, kế toán, thống kê, báo cáo, cung ứng vật tư cho hoạt động sự nghiệp; tham mưu lãnh đạo tuyển dụng, đào tạo, quản lý cán bộ; cấp thẻ bạn đọc; nhận lưu chiểu xuất bản phẩm địa phương, biếu tặng, tài trợ, trao đổi giữa các thư viện, bảo quản, tu sửa, phục chế tài liệu, sao chụp tài liệu cho bạn đọc; phối hợp các phòng chức năng khác tổ chức các hoạt động của thư viện.

- Xây dựng kế hoạch, phục vụ bạn đọc ngoài thư viện (xe ô tô thư viện phục vụ lưu động tại các thư viện cơ sở, trường học...vùng sâu, vùng xa); luânchuyển và kiểm tra sách cơ sở, các phòng đọc theo chương trình phối hợp giữa thư viện tỉnh và các đơn vị có liên quan

Nhân sự: 9 người

-  Phan Thị Thủy (Phó phòng - Phụ trách phòng HC-TH)

- Nguyễn Thị Hải ( Phó phòng )

- Trần Thị Hiếu (Kế toán trưởng)

- Nguyễn Giang Nam 

- Nguyễn Thị Nhị

- Phạm Thị Nhàn

- Bùi Thị Hồng Nhung

- Hoàng Xuân Hoan

- Hồ Văn Hảo 

- Nguyễn Thanh Nga

Xem tiếp...