Chào mừng bạn đến với website Thư viện tỉnh Hà Tĩnh

Liên kết

XE06

12112019

tvqg vn

Thống kê

Số bài viết
141
Liên kết web
20
Lượt đọc bài
332402

Khách đang xem

Hiện 39 khách đang xem website

BAN GIÁM ĐỐC

- Bà: Nguyễn Thị Thúy Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc điều hành, quản lý, tổ chức các hoạt động thư viện và tham mưu cho việc xây dựng và phát triển sự nghiệp thư viện ở tỉnh Hà Tĩnh.

- Ông: Nguyễn Như Thuyết Phó Giám đốc Thư viện.  

NHÂN SỰ

Thư viện tỉnh Hà Tĩnh có 22 cán bộ (trong đó 05 nam, 17 nữ).

- Trình độ chuyên môn: cử nhân 21; trung cấp 01

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 01;cử nhân 01; phổ thông: 20.

- Trình độ tin học: trung cấp 02;phổ thông ứng dụng trong chuyên môn: 17

- Trình độ ngoại ngữ: trình độ B Anh ngữ: 03; A Anh ngữ: 10
 

 

ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

+ Chi bộ: Có 14 đảng viên

- Nguyễn Thị Thúy ( Bí thư chi bộ )

- Nguyễn Như Thuyết ( Phó bi Thư ) 

- Nguyễn Thị Hải

- Đoàn Ngọc Anh

- Phan Thị Thủy

- Nguyễn Thị Hương

- Nguyễn Thị Hiền 

- Nguyễn Thị Chinh

- Hồ Văn Hảo

- Thái Thị Minh Trang

- Lê Thị Thủy

- Bùi Vũ Anh

- Nguyễn Đức Cảnh 

- Nguyễn Giang Nam

Xem tiếp...

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

1. Phòng Hành chính – Tổ chức: Có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tài chính, kế toán, thống kê, báo cáo, cung ứng vật tư cho hoạt động sự nghiệp; tham mưu lãnh đạo tuyển dụng, đào tạo, quản lý cán bộ; cấp thẻ bạn đọc; nhận lưu chiểu xuất bản phẩm địa phương, biếu tặng, tài trợ, trao đổi giữa các thư viện, bảo quản, tu sửa, phục chế tài liệu, sao chụp tài liệu cho bạn đọc; phối hợp các phòng chức năng khác tổ chức các hoạt động của thư viện.

Nhân sự: 07 (06 đại học, 01 trung cấp)

- Nguyễn Như Thuyết ( P. Giám đốc tham gia sinh hoạt cùng )

- Thái Minh Trang (Phó phòng)

- Nguyễn Thị Mậu

- Nguyễn Thị Hương (Kế toán)

- Hoàng Xuân Hoan

- Hồ Văn Hảo ( Lái xe)

- Nguyễn Thanh Nga

Xem tiếp...