Chào mừng bạn đến với website Thư viện tỉnh Hà Tĩnh

Liên kết

12112019

tvqg vn

Thống kê

Số bài viết
130
Liên kết web
20
Lượt đọc bài
333960

Khách đang xem

Hiện 29 khách đang xem website

BAN GIÁM ĐỐC

- Ông: Nguyễn Như Thuyết Phó Giám đốc (Phụ trách thư viện ) chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc điều hành, quản lý, tổ chức các hoạt động thư viện và tham mưu cho việc xây dựng và phát triển sự nghiệp thư viện ở tỉnh Hà Tĩnh.  ĐT: 0911729995

 

NHÂN SỰ

Thư viện tỉnh Hà Tĩnh có 20 cán bộ (trong đó 05 nam, 15 nữ).

- Trình độ chuyên môn: cử nhân 19; trung cấp 01

- Trình độ lý luận chính trị: trung cấp 01;Cao cấp 01;cử nhân 01; phổ thông: 14.

- Trình độ tin học:chứng chỉ tin học cơ bản: 16

- Trình độ ngoại ngữ: trình độ B Anh ngữ và tương đương : 16; trình độ B2 châu Âu :01
 

 

ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

+ Chi bộ: Có 14 đảng viên

- Nguyễn Như Thuyết ( Bí thư chi bộ )

- Nguyễn Đức Cảnh ( Phó bi Thư ) 

- Đoàn Ngọc Anh

- Phan Thị Thủy

- Nguyễn Thị Hiền 

- Hồ Văn Hảo

- Thái Thị Minh Trang

- Lê Thị Thủy

- Bùi Vũ Anh

- Nguyễn Thị Hải

- Nguyễn Giang Nam

- Trần Thị Nghĩa 

- Bùi Thị Hồng Nhung

- Đậu Huyền Trang

Xem tiếp...

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

1. Phòng Hành chính – Tổ chức: Có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tài chính, kế toán, thống kê, báo cáo, cung ứng vật tư cho hoạt động sự nghiệp; tham mưu lãnh đạo tuyển dụng, đào tạo, quản lý cán bộ; cấp thẻ bạn đọc; nhận lưu chiểu xuất bản phẩm địa phương, biếu tặng, tài trợ, trao đổi giữa các thư viện, bảo quản, tu sửa, phục chế tài liệu, sao chụp tài liệu cho bạn đọc; phối hợp các phòng chức năng khác tổ chức các hoạt động của thư viện.

Nhân sự: 07 (06 đại học, 01 trung cấp)

- Nguyễn Như Thuyết ( P. Giám đốc tham gia sinh hoạt cùng )

- Thái Minh Trang (Trưởng phòng)

- Bùi Vũ Anh

- Trần Thị Hiếu (Kế toán trưởng)

- Hoàng Xuân Hoan

- Hồ Văn Hảo ( Lái xe)

- Nguyễn Thanh Nga

Xem tiếp...