Chào mừng bạn đến với website Thư viện tỉnh Hà Tĩnh

Liên kết

07042024

tvqg vn

Thống kê

Số bài viết
185
Liên kết web
20
Lượt đọc bài
462634

Khách đang xem

Hiện 23 khách đang xem website

Văn bản pháp luật

Một số văn bản Nhà nước

+ Số 13/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT, Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại. Xem và Dowload Tại đây

+ Số 3336/BVHTTDL-TCCB V/v Thực hiện Thông tư liên tịch 13/2012/TTLT-BLĐXH-YT, hướng dẫn chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại. Xem và  Dowload Tại đây

+ Số 33/2018-TT/-BVHTTDL V/v quy định về hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu. Xem và Dowload tại đây 

+ Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2019 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Xem và Dowload   1,   ,   3  ,   4 

+ Luật Thư viện. Xem và dowload Tại đây 

+ Nghị đinh quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện. Xem và dowload Tại đây 

+ Thông tư quy định về bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong Thư viện. Xem vào Dowload Tại đây  

+ Thông tư quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sát nhập, hợp nhất chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện. Xem và dowload Tại đây  

+ Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Xem và Dowload theo đường link phía dưới 

 https://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/0/5D65458E2FC903D047257E77002A43E2/$file/quyet%20dinh%202503.signed.pdf

+ Số 3061 /BVHTTDL -TV  V/v hướng dẫn triển khai nhiệm vụ năm 2021 trong lĩnh vực thư viện. Xem chi tiết Tại đây

+ Số 204 /TVQG V/v kế hoạch hoạt động nghiệp vụ năm 2021. Xem chi tiết Tại đây

+ Thông tư quy định về đánh giá hoạt đông Thư viện (Kèm theo phụ lục ). Xem và Dowload Tại đây

+ Số:3303 /BVHTTDL-TV V/v góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt đề án  " Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030". Xem và dowload Tại đây 

+ Số: 1165 /SVHTTDL - QLVH V/v triển khai Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Xem và dowload Tại đây

+ Số 613 /KH-SVHTTDL  Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính Ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2021. Xem và Dowload Tại đây

+ Số 459 / SVHTTDL -QLVH V/v khuyến khích hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng và thư viện cộng đồng. Xem và Dowload Tại đây 

+ Số 558/KH-SVHTTDL Kế hoạc tuyên truyền cải cách hành chính Ngành Văn hóa, thể thao và du lịch năm 2020. Xem và Dowload Tại đây

+ Số 31/KH-SVHTTDL  Kế hoạc tuyên truyền cải cách hành chính Ngành Văn hóa, thể thao và du lịch năm 2021. Xem và Dowload Tại đây