Chào mừng bạn đến với website Thư viện tỉnh Hà Tĩnh

Liên kết

12112019

tvqg vn

Thống kê

Số bài viết
123
Liên kết web
20
Lượt đọc bài
313871

Khách đang xem

Hiện 26 khách đang xem website

Hội nghị “Tổng kết công tác phục vụ thiếu nhi trong các thư viện công cộng, giai đoạn 2011-2021”.

Tin tức:

 Sáng ngày 28 tháng 4 năm 2021, Tại Thành phố Đà Nẵng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị “Tổng kết công tác phục vụ thiếu nhi trong các thư viện công cộng, giai đoạn 2011-2021”.

Hội nghị có Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng; Đại diện các Cục, Vụ thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thư viện quốc gia Việt Nam; Hội Thư viện Việt Nam; đại diện lãnh đạo các Sở VHTTDL, Sở VHTT tỉnh/thành trên cả nước; các cơ quan ban, ngành của thành phố Đà Nẵng; đại diện lãnh đạo và nhân viên thư viện công cộng các tỉnh/thành trên cả nước.

Hội nghị nhằm đánh giá thực trạng và hiệu quả công tác phục vụ thiếu nhi trong các thư viện công cộng giai đoạn 2011 - 2021, bên cạnh những kết quả đạt được thì hội nghị cũng làm rõ những hạn chế, khó khăn cần khắc phục; xác định phương hướng, mục tiêu, giải pháp triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, được quy định trong Luật Thư viện số 46/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm thúc đẩy sự phát triển, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác phục vụ thiếu nhi tại các thư viện công cộng trong giai đoạn tới.

Tại Hội nghị, ông Phạm Quốc Hùng – Vụ Trưởng Vụ Thư viện đã đánh giá: Giai đoạn 2011-2021, hệ thống thư viện công cộng Việt Nam đã có nhiều thay đổi tích cực và đạt được những kết quả cao trong đó đặc biệt ghi nhận những đóng góp hữu ích trong việc phát triển văn hóa đọc cho thiếu nhi, với những thành công cơ bản sau:

Công tác quản lý nhà nước về hoạt động phục vụ thiếu nhi của hệ thống thư viện công cộng đã được nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả; Chỉ số về công tác phục vụ thiếu nhi đã có sự tăng trưởng đáng kể so với giai đoạn trước. So với các chỉ số hoạt động thư viện của giai đoạn đầu (2011-2015), giai đoạn nửa sau kỳ báo cáo (2016-2020) có sự tăng trưởng vượt bậc, các chỉ số đều tăng từ 100%-200%, đặc biệt chỉ số lượt tài nguyên thông tin phục vụ thiếu nhi tăng 380%. Tổng kết trong 10 năm qua, tổng số lượt bạn đọc thiếu nhi được phục vụ đạt hơn 43 triệu lượt; tổng số lượt tài nguyên thông tin được thư viện phục vụ đạt 130 triệu lượt (bao gồm phục vụ tại thư viện, phục vụ lưu động và phục vụ trên không gian mạng). Đồng thời, ông Phạm Quốc Hùng nhấn mạnh trong thời gian tới hệ thống thư viện công cộng cần khắc phục khó khăn, đoàn kết, đổi mới Phát triển thư viện để thực sự trở thành trung tâm thông tin, văn hóa, giáo dục hữu ích phục vụ cho việc học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập, giải trí của mọi tầng lớp nhân dân, trong đó đặc biệt chú trọng đối tượng thiếu nhi…

Hội nghị được nghe một số phát biểu tham luận của đại diện các Sở VHTTDL/Sở VHTT, thư viện các tỉnh/thành phố hầu hết chia sẻ những mô hình hoạt động hiệu quả, kinh nghiệm hay đồng thời cũng kiến nghị những giải pháp, phương hướng hoạt động của các thư viện trong thời gian tới, đặc biệt mong muốn Bộ VHTTDL tham mưu tích cực với chính phủ để tiếp tục có các chính sách đầu tư, củng cố phát triển hệ thống thư viện công cộng, ưu tiên phát triển thư viện thiếu nhi theo hướng hiện đại hóa.

           Tại Hội nghị, Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng bằng khen cho 12 tập thể thư viện tỉnh/thành phố, 10 cá nhân là lãnh đạo, viên chức thư viện có thành tích xuất sắc trong triển khai công tác phục vụ thiếu nhi trong hệ thống thư viện công cộng giai đoạn 2011 – 2021, trong đó có 01 cá nhân của Thư viện tỉnh Hà Tĩnh

04052021

Nguyễn Thị Thúy

 

Các bài khác trong Tin tức

Xem toàn bộ