Chào mừng bạn đến với website Thư viện tỉnh Hà Tĩnh

Liên kết

12112019

tvqg vn

Thống kê

Số bài viết
167
Liên kết web
20
Lượt đọc bài
427330

Khách đang xem

Hiện 33 khách đang xem website

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

1. Phòng Hành chính – Tổ chức: Có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tài chính, kế toán, thống kê, báo cáo, cung ứng vật tư cho hoạt động sự nghiệp; tham mưu lãnh đạo tuyển dụng, đào tạo, quản lý cán bộ; cấp thẻ bạn đọc; nhận lưu chiểu xuất bản phẩm địa phương, biếu tặng, tài trợ, trao đổi giữa các thư viện, bảo quản, tu sửa, phục chế tài liệu, sao chụp tài liệu cho bạn đọc; phối hợp các phòng chức năng khác tổ chức các hoạt động của thư viện.

Nhân sự: 07 (06 đại học, 01 trung cấp)

- Nguyễn Như Thuyết ( P. Giám đốc tham gia sinh hoạt cùng )

- Thái Minh Trang (Trưởng phòng)

- Bùi Vũ Anh

- Trần Thị Hiếu (Kế toán trưởng)

- Hoàng Xuân Hoan

- Hồ Văn Hảo ( Lái xe)

- Nguyễn Thanh Nga


2. Phòng phục vụ bạn đọc: Có nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu của bạn đọc về sử dụng vốn tài liệu có trong hoặc ngoài thư viện thông qua các phòng: phòng đọc, phòng báo tạp chí, phòng đọc thiếu nhi, phòng đọc ngoại văn, phòng đa phương tiện, phòng đọc địa chí – tra cứu, phòng mượn và các phòng chuyên biệt khác; hướng dẫn tra cứu và trả lời bạn đọc các thông tin về vốn tài liệu của Thư viện; tuyền truyền vốn tài liệu, bảo quản tài liệu; phối hợp các phòng chức năng khác tổ chức các hoạt động thư viện.

Nhân sự: 06 người (06 đại học, 01 trung cấp)

- Nguyễn Thị Thu Hiền ( Trưởng phòng )

- Nguyễn Thị Hải ( Phó phòng )

- Nguyễn Thị Nhị

- Đoàn Ngọc Anh

- Nguyễn Thị Mậu

- Bùi Hồng Nhung

3. Phòng bổ sung biên mục – Chỉ đạo nghiệp vụ cơ sở: Có nhiệm vụ xử lý, biên soạn các ấn phẩm thông tin chọn lọc, các loại thư mục, hướng dẫn tra cứu và trả lời các thông tin vốn tài liệu thư viện. Hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thư viện trên địa bàn.

Nhân sự: 04 người (04 đại học )

- Nguyễn Đức Cảnh (Trưởng phòng)

- Lê Thị Thủy ( Phó phòng )

- Trần Thị Nghĩa

- Đậu Huyền Trang

4. Phòng phong trào: Có nhiệm vụ xây dựng, chỉ đạo và phát triển thư viện cơ sở. Tổ chức các hoạt động thông tin truyên truyền, tổ chức luân chuyển vốn tài liệu từ Thư viện tỉnh xuống cơ sở, hướng dẫn tham gia xây dựng mạng lưới thư viện cơ sở.

Nhân sự: 03 người ( 03 đại học )

- Phan Thị Thủy ( Trưởng phòng )

- Nguyễn Giang Nam 

- Phạm Thị Nhàn


 

 

Các bài khác trong Cơ cấu tổ chức

Xem toàn bộ