Chào mừng bạn đến với website Thư viện tỉnh Hà Tĩnh

Liên kết

 

tvqg vn

Thống kê

Số bài viết
186
Liên kết web
20
Lượt đọc bài
472718

Khách đang xem

Hiện 12 khách đang xem website

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước

24012024Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) và đón chào năm mới, mừng Xuân Giáp Thìn 2024. Thư viện tỉnh Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu tới quý vị bạn đọc gần xa bộ sách “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước” của tác giả Lê Hồng Anh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI; Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật; khổ 24cm.; Tập 1 dày 800tr.; Tập 2 dày 560tr. Để hiểu rõ và sâu sắc hơn về sự lãnh đạo thực hiện đường lối phát triển đất nước trong nhiệm kỳ 2011 – 2016 và những năm tiếp theo, thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI đã đề ra.

 Bộ sách tuyển chọn các bài phát biểu, bài viết của đồng chí Lê Hồng Anh về nhiều lĩnh vực trên cương vị là Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI.

Tập 1: Gồm các bài phát biểu chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phát triển văn hóa – xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường trong thời kỳ mới; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; triển khai đồng bộ và toàn diện hoạt động đối ngoại, tích cực và chủ động hội nhập Quốc tế.

Tập 2: Gồm các bài phát biểu, chỉ đạo về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Trong các bài viết, bài phát biểu của đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh đến nhiều vấn đề quan trọng, từ việc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên cần chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, tận tụy với công việc; đến việc thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê và phê bình trong toàn Đảng nhằm ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, cũng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Chỉ đạo các ngành các cấp, tiếp tục đổi mới tư duy, hoàn thiện các chơ chế, chính sách, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua khó khăn, thách thức, nhằm phát huy tốt mọi tiềm năng và nguồn lực của đất nước để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng đã đề ra

Tiếp nối truyền thống lịch sử 94 năm vẻ vang của Đảng, Đại hội đảng lần thứ XIV kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở trong nước và nước ngoài phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giá trị văn hoá, khát vọng phát triển đất nước, sức mạnh con người Việt Nam, vai trò của khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội để đất nước ta phát triển nhanh, bền vững hơn, lập nên kỳ tích phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc ta.

Thư viện tỉnh Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc./.

                                                                   Hải Nguyên 

Các bài khác trong Giới thiệu sách mới

Xem toàn bộ