Chào mừng bạn đến với website Thư viện tỉnh Hà Tĩnh

Liên kết

12112019

tvqg vn

Thống kê

Số bài viết
114
Liên kết web
20
Lượt đọc bài
292067

Khách đang xem

Hiện 23 khách đang xem website

Thư viện tỉnh được tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2020

Tin tức:

        Chiều ngày 19/01/2021, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2020.

        Tham dự học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 có 165 đảng viên của 12 chi bộ trực thuộc.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Trọng Vân - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 – 2025.Cụ thể, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tập trung thực hiện 27 chỉ tiêu, đề ra 9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp thuộc 10 nội dung về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; 13 nhóm nhiệm vụ và giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại.

        Năm 2020, dù đại dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp, thiên tai lũ lụt hoành hành, các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh gặp nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần “Kỷ cương, liên chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, Đảng bộ ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Chương trình số 20/CTr-UBND ngày 04/02/2020 của UBND tỉnh về triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện; chỉ đạo điều hành linh hoạt, quyết liệt, bám sát cơ sở, hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra. Công tác tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với cán bộ, đảng viên được quan tâm thường xuyên, nhất là trong các cuộc giao ban cơ quan, đơn vị và trong các buổi sinh hoạt chi bộ. Thực hiện nghiêm túc, nề nếp chế độ sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

        Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2021, Đảng bộ ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết tâm triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đó là xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học, để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực của sự phát triển bền vững. Đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao quần chúng, nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao. Tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch, tạo ra những sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. Nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện nghiêm Quy chế làm việc, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, chân thành. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý để sớm phát hiện, ngăn ngừa, đồng thời có giải pháp xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Sở; quy chế dân chủ cơ sở; tạo chuyển biến mạnh mẽ trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

        Hội nghị đã tiến hành trao tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho 4 tập thể (trong đó có Thư viện tỉnh) và 33 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đảng năm 2020. Trong năm 2020, công tác Đảng của đơn vị Thư viện tỉnh thực hiện tốt đồng thời Thư viện tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, thu hút đông đảo công chúng và bạn đọc góp phần phát triển văn hóa đọc.

22012021

 

Nguyễn Nga

Các bài khác trong Tin tức

Xem toàn bộ