Chào mừng bạn đến với website Thư viện tỉnh Hà Tĩnh

Liên kết

12112019

tvqg vn

Thống kê

Số bài viết
114
Liên kết web
20
Lượt đọc bài
292065

Khách đang xem

Hiện 24 khách đang xem website

Thư viện tỉnh có 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh trong hoạt đông công đoàn năm 2020

Tin tức:

 Sáng ngày 15/01/2021, Công đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tham dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hà Văn Oanh – Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh.

Hội nghị đã được nghe Báo cáo tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả công tác Công đoàn năm 2020, đồng thời bàn nội dung phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021. Báo cáo nêu rõ, Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh hiện có 10 công đoàn thành viên với 204 cán bộ công chức, viên chức và người lao động. Trong đó có 170 đảng viên; 126 đoàn viên có trình độ đại học; 16 đoàn viên có trình độ trên đại học; 20 đoàn viên có trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân. Tranh thủ sự chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn Viên chức tỉnh, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, năm 2020 Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, tổ chức các phong trào thi đua và nhiều hoạt động hiệu quả, tạo được niềm tin, là chỗ dựa cho mỗi một đoàn viên an tâm công tác, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được giao.Bên cạnh đó, Báo cáo đã xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 nhằm tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020; Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về Phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn… Đẩy mạnh phong trào thi đua “ngày làm việc 8 tiếng chất lượng, hiệu quả”; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về tiền lương, tiền thưởng và các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội…

Thay mặt Ban chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh, đồng chí Hà Văn Oanh ghi nhận và đánh giá cao thành tích sự năng động, sáng tạo của Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bên cạnh đó, đồng chí đã có những ý kiến chỉ đạo sâu sát, tập trung vào xây dựng kế hoạch chương trình năm 2021. Đó là cần quan tâm hơn nữa đến đời sống của các đoàn viên công đoàn, đặc biệt những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp với chuyên môn tổ chức các hoạt đông kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2021), đặc biệt là hội nghị biểu dương gia đình cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu.

Tại hội nghị, đã tiến hành trao thưởng 1 Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh cho đoàn viên Nguyễn Thị Thu Hiền (công đoàn Thư viện tỉnh) và 4 giấy khen của Công đoàn viên chức tỉnh cho đoàn viên Nguyễn Phong Vũ, Lương Thị Thanh Ngân (Công đoàn Văn phòng Sở), đoàn viên Trần Thị Hạnh (Công đoàn Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao) và đoàn viên Hoàng Thị Quỳnh Trang (Công đoàn Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh).

15012021

Nguyễn Nga

Các bài khác trong Tin tức

Xem toàn bộ