Chào mừng bạn đến với website Thư viện tỉnh Hà Tĩnh

Liên kết

12112019

tvqg vn

Thống kê

Số bài viết
122
Liên kết web
20
Lượt đọc bài
335032

Khách đang xem

Hiện 29 khách đang xem website

Tuyên dương 35 điển hình tiên tiến ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tin tức:

Sáng ngày 13/7/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020.

5 năm qua (năm 2015 – 2020), dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, điều hành chuyên môn, sự phối kết hợp chặt chẽ của các đoàn thể, đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đoàn kết đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Đảng bộ Sở Văn hoám Thể thao và Du lịch nhiều năm được công nhận là tổ chức cơ sở Đảng “trong sạch, vững mạnh”, ba năm cuối nhiệm kỳ là đơn vị dẫn đầu Cụm Thi đua Bắc Trung Bộ, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Ngành đã tham mưu và tổ chức thực hiện nhiều dự án, chương trình, sự kiện mang tính chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của tỉnh. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa được chú trọng. Trong 5 năm qua, đã xếp hạng được 142 di tích văn hóa cấp tỉnh; trên 252 di tích được trùng tu, tôn tạo. Công tác quản lý, tổ chức lễ hội được đảm bảo. Toàn tỉnh có 69 lễ hội với 12 lễ hội thường xuyên, có quy mô. Các lễ hội được tổ chức trang nghiêm, đa dạng, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân. Hoạt động văn hóa nghệ thuật có sự chuyển biến tích cực về chất lượng, bám sát nhiệm vụ tuyên truyền theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Phong trào văn nghệ quần chúng diễn ra sôi nổi, đến nay đã xây dựng được 116/124 câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh trên địa bàn toàn tỉnh. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội. Đến cuối năm 2019, toàn tỉnh có 334.983/372.253 gia đình văn hóa (đạt 89,98%); 1821/2007 thôn, tổ dân phố văn hóa (đạt 90,73%). Hoạt động thể dục, thể thao tiếp tục phát triển. Trong 5 năm qua đã tổ chức được 54 giải thể thao quần chúng cấp tỉnh, 480 giải cấp huyện và hàng ngàn giải thể thao cấp xã. Hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc, các tour, tuyến, các loại hình du lịch được mở rộng. Tổng doanh thu về du lịch giai đoạn 2015 – 2019 đạt 24.812 tỷ đồng.

Giai đoạn 2020 - 2025, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua rộng khắp với phương châm “Đồng thuận cao - thi đua giỏi - về đích sớm” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực về đời sống văn hóa, thể thao, du lịch và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, quy hoạch, kế hoạch, các chính sách đã được phê duyệt, tiếp tục nghiên cứu tham mưu đồng bộ hóa các chính sách thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tham mưu tổ chức, tuyên truyền và phục vụ tốt các sự kiện văn hóa chính trị của tỉnh, của Trung ương tổ chức tại Hà Tĩnh. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn Ngành.

Nhân dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành vinh danh 4 tập thể và 31 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020.

Trong đó, Thư viện tỉnh có 1 cá nhân vinh dự được khen thưởng trong hội nghị này là bà Nguyễn Thị Thúy – Giám đốc Thư viện.

17072020

Toàn cảnh hội nghị

Nguyễn Nga

Các bài khác trong Tin tức

Xem toàn bộ