Chào mừng bạn đến với website Thư viện tỉnh Hà Tĩnh

Liên kết

12112019

tvqg vn

Thống kê

Số bài viết
108
Liên kết web
20
Lượt đọc bài
289048

Khách đang xem

Hiện 22 khách đang xem website

Giới thiệu bộ sách: Lịch sử Việt Nam

scan0005lethuyĐể góp phần phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước,  truyền bá kiến thức lịch sử tới các tầng lớp nhân dân, đồng thời làm phong phú thêm diện mạo nền sử học Việt Nam, đặc biệt là giai đoạn hiện nay khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế. Bộ sách Lịch sử Việt Nam do tập thể các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ, Nghiên cứu viên cao cấp, Nghiên cứu viên chính và Nghiên cứu viên của Viện Sử học biên soạn. Đây là một công trình đồ sộ, nội dung phong phú, đầy đủ, toàn diện và hệ thống về tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quân sự, văn hoá – xã hội, ngoại giao, an ninh, quóc phòng…bộ sách hoàn thiện trên cơ sở kế thừa thành quả nghiên cứu của thời kỳ trước, bổ sung các kết quả mới nghiên cứu gần đây và những tư liệu mới được công bố.

 

Bộ sách gồm 15 tập, được kết cấu theo các thời kỳ: Thời kỳ Cổ - Trung đại (từ thời tiền sử đến năm 1858, khi thực dân Pháp nổ sung xâm lược Việt Nam); Thời kỳ Cận đại (thời kỳ thực dân Pháp xâm lược, biến Việt Nam thành thuộc địa đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công) và Thời kỳ Hiện đại (từ khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời cho đến nay), bộ sách do Nxb. Khoa học Xã hội phát hành năm 2017.

Bộ sách Lịch sử Việt Nam được xem như là bộ thông sử Việt Nam lớn nhất từ trước tới nay, có giá trị lớn về mặt lý luận, thực tiễn và xã hội, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập.

Thư viện Hà Tĩnh xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc./.

                                    

Lê Thủy – Phó phòng Nghiệp vụ

Các bài khác trong Giới thiệu sách mới

Xem toàn bộ